Nishadi

Musha Dariya: Karyar Boko

Daga Sulaiman Umar AC Wani saurayi ne bai iya turanci ba amma akwai shi da son Fafa da burga. Rannan suna tsaye da budurwarsa a rana suna hira sai yake so yace ta dawo inuwa amma ya rasa me …